วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR Rail Pass

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR Rail Pass 

ทัวร์ญี่ปุ่น
รถไฟที่ญี่ปุ่น

ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ซึ่งต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น และถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว (Temporary Visitor) เท่านั้น

ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อตั๋วนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีถิ่นฐานถาวรนอกประเทศญี่ปุ่น หรือพำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็นResident

สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร
เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JR Rail Pass

สำเนาหนังสือเดินทาง

สำเนาวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ประเภทชั่วคราว (Temporary Visitor)

*** ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไี่ำด้รับการยกเว้นมิต้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น ***

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

สถานที่เที่ยวในบาหลี

ว้าว!! ภูเขาไฟ "กุนุง บาตูร์" เป็นต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ และเป็นอาณาจักรต้น ๆ ของบาหลี
จุดชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลกอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามณี (Kintamani)
วัดเบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี

ชมความงามของสถาปัตยกรรมของวัด


ชมธรรมชาติอันเขียวขจีสมกับฉายาเกาะมรกต


รูปปั้นสถาปัตยกรรมกลิ่นอายบาหลี

บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้าน เท็มปัค ซีริงค์ (TAMPAK SIRING) (อยากเล่นน้ำบ้างจังเลย ^^)

การแสดงระบำบารอง(Barong Dance)ศิลปะการร่ายรำพื้นเมืองของบาหลี เป็นการแสดงสุดฮอตที่ใครๆต่างก็เข้ามาดู


ระบำบารอง (Barong Dance)ภาพบรรยากาศการแสดงอีกภาพหนึ่ง ที่กำลังเริงระบำอยู่


จุดชมวิวอีกหนึ่งจุดที่น่าติดตาม วิหารตานะห์ ล็อต (Tanah lot) ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันตกของเกาะ เป็นวัดที่สร้างขึ้นบนโขดหินคล้ายเกาะเล็กๆ เวลาน้ำเซาะมองดูเหมือนวัดลอยน้ำ